1. spadestik – Brandes nye kulturelle bypark

Borgmester Ib Lauritsen gravede det første stik i jorden for det forstående byggeri og anlægsarbejde for det store fremmøde af byens borger og ikke mindst kommende skoleelever.

Efter 4 måneders nedrivningsarbejde blev det første spadestik til Centerparkens omdannelse med kulturhus og ny skole taget, og efterfølgende blev skolens navn afsløret.

Navnet på Brandes nye skole og kulturhus er nu fundet og blev afsløret på dagen. Nye bygning kommer til at hedde “Artium – skole og kulturhus”. Titlen på bygningen er fundet ved hjælp af en navnekonkurrence, hvor der kom i alt 64 forskellige navneforslag.

Med placering midt i Centerparken og omdannelse til byens nye bypark skaber byMUNCHs landskabsprojekt en videreførsel af Brande Ås særlige biotop til grønne rum, der skal give læring stor nærhed med naturen omkring. Stedet bliver en grøn oase og aktivitetspark for både skolen, dagligdagen, men i lige så høj grad for byens kultur- og aktivitetsliv.

Vi ser frem til at skulle videreprojektere det store projekt helt frem til udførsel.

Læs mere om projektet.

(Foto: Ikast-Brande Ungdomsskole)

No items found.