3 projekter nomineret

ByMunch har tre projekter nomineret til Renovers Jubilæumspris 2017. byMUNCH har gennem de sidste mange år været med til at omdanne og renovere flere boligområder i den almene sektor, vi er derfor stolte af at hele tre projekter er nomineret til Renovers Jubilæumspris i 2017. Prisen skal bringe de gode eksempler på almene renoveringer frem i lyset og hylde Danmarks bedste almene renoveringsprojekt.

Læs mere om vores projekter her og gå gerne ind og stem på dem:

Birkeparken Vollsmose

Projektet viser hvordan man med små økonomiske midler kan udfører meget med en stor værdi, at det er muligt at finde kreative løsninger til udførsel på trods af et stramt budget. Projektet kan derfor være et godt eksempel og en god inspiration til lignende projekter.

Det var i projektet essentielt at udvikle en levende, grøn bydel, med fokus på bevægelse, variation, tryghed og grønne uderum. Pladsen har igennem projektet transformeret sig fra et ubrugt og vindblæst areal med uudnyttede elementer til et trygt og levende byrum, hvor børnene er i fokus.

Stem på projektet her – http://renover.dk/projekt/aktivitetsplads-i-vollsmose/

Se mere om projektet her

Løget By

Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde”, sagde minister Inger Støjberg til indvielsen af Løget By i Vejle. Grundstenen i den vellykkede renovering er et godt samarbejde karakteriseret ved engagement og mod til nytænkning.

Udearealerne i Løget By har fået et markant løft og fremstår nu som en attraktiv bypark, hvor børn og voksne samles på nye rekreative eller aktive områder med grillpladser og legeredskaber. Nye stiforbindelser, belægninger og en åben og velbelyst tunnel binder området sammen, og bygningsfysisk er der skabt sammenhæng med gennemgående materialer. Trygheden er øget via gavlkarnapper, der giver liv på facaden, samt oplyste parterregange. Diversiteten i udbuddet af boligtyper – ungdomsboliger, enfamiliehuse, udsigtsboliger, boliger med eget hobbyrum, stuelejligheder med adgang til egen have og tilgængelige boliger – matcher forskellige boligbehov gennem livet. Variationen af boliger er med til at fastholde nuværende beboere og tiltrække nye. Og succesen er målbar: Hvor der før renoveringen var et stigende antal tomgangslejligheder, er alt nu er udlejet, og der er stor efterspørgsel på boliger i afdelingen. Nytænkning, godt samarbejde, engagement og kvalitetshåndværk har forvandlet et isoleret boligområde til en levende bydel i balance.

Stem på projektet her – http://renover.dk/projekt/loeget-by/

Se mere om projektet her

Grønnedalsparken

Udearealerne i Grønnedalsparken bliver fornyet med fokus på generel forskønnelse og på, at det skal være trygt at færdes i området. Grønnedalsparken bliver efter renoveringen et mere trygt og rart miljø at leve og færdes i. Udearealerne bliver totalt omforandret med små oaser mellem alle blokke. Udearealerne bliver udstyret med grillpladser med borde og bænke, fastmonteret fitness-udstyr, petanquebaner, trampolin, legeplads, klatreudstyr og et lukket boldbane på 20×10 meter. En sti med rød belægning fører hele vejen rundt i området og opfordrer til en hyggelig vandretur.
Det gamle Grønnedalsparken havde efterhånden fået et lidt blakket ry i Skanderborg og var et område, hvor mange følte, det var utrygt at færdes. Efter renoveringen fremstår Grønnedalsparken flot, lys og venlig – dermed bliver opfattelsen af hele bydelen ændret

http://renover.dk/projekt/groennedalsparken-2/

Se mere om projektet her

No items found.