Vinder af Odense arkitekturpris 2013

Det succesrige bebyggelsesprojekt ”Skovbrynet”, som byMUNCH har skabt sammen med Pluskontoret, har modtaget Odense Kommunes Arkitekturpris 2013 for smukke bygninger og anlæg. I dommerkomitéens begrundelse for udvælgelsen af ”Skovbrynet” peges der bl.a. på, at landskabet trækkes ind i bebyggelsen og ”på forbilledlig vis udnytter nærheden til Skibhusskoven som et allestedsnærværende motiv.” Projektet er udarbejdet for Fyns Almennyttige boligselskab og består af 58 boliger. Det har været centralt at skabe et sted, hvor man føler sig hjemme og hvor arkitektur og landskab er realiseret med blik for skala, rumlig vekselvirkning, lys og skygge samt materialesammenstilling. Bebyggelsen fungerer som en lille by, hvor fælleshuset er integreret og skaber rammer om fællesskab ude og inde, side om side med private aktiviteter. Bebyggelsen er opført i lavenergiklasse 1 og forener rationelt byggeri, genbrug samt godt indeklima i en bæredygtig profil, der rækker ud over bebyggelsen som et eksempel til efterfølgelse.

Se mere om projektet

No items found.