Birkeparken vundet – 450 mio.

ByMUNCH  har vundet FABs sidste etape i omdannelsen af Fremtidens Vollmose.

Målet med helhedsplanen i Birkeparken (DNGB sølv) er at skabe et tidssvarende, trygt og lækkert bæredygtigt boligområde med plads til alle – både inde og ude.  I fremtiden kan man mødes på kryds og tværs af de bygninger og opgange, man bor i, f.eks. i de nye fælleslokaler, som bliver fordelt i hele afdelingen.

Omdannelsen af Birkeparken er en del af udviklingsplanen for Vollsmose og indbefatter renovering og omdannelse af 249 lejemål, samt nedrivning 200 boliger, der skal skabe plads for udvikling af nye bygninger med boliger og erhverv. Dette skal sikre, at det lovbestemte krav om maksimalt 40% almene familieboliger i Vollsmose er opfyldt i 2030.

Projektet har en total værdi på ca. 450 mio. og laves i samarbejde med Nordstern, OJ Rådgivende ingeniører og ERIK arkitekter.

Projektet falder fint i tråd med tegnestuen andre igangværende store omdannelses projekter som Bøgeparken, Granparken, Solbakken og Ellekonebakken

No items found.