BoligLiv til hjemløse vundet

”Særlige udearealer til mennesker med særlige behov” passerflot ind i byMUNCHs generelle tilgang og arbejde med mennesket i centrum, være lyttende og omfavne konkrete behov. Dette bliver byMUNCHs grundlæggende omdrejningspunkt for det fremadrettet arbejde med omdannelsen af Svenstrupgård- forsorgshjem for særligt udsatte hjemløse. Bostøttebehov, kompetenceudvikling, mangfoldighed, tryghed og et værdigt liv er nøgleordene for, hvordan vi får omsat den overordnet vision for projektet: At styrke Svenstrupgårds muligheder for at bidrage effektivt til bekæmpelse af hjemløshed i Danmark.

 

Der er en klar forventning om, at ombygningen får målbare effekter for borgernes trivsel og den socialfaglige indsats, og dermed vil blive et foregangseksempel for andre tilsvarende institutioner. Projektet afsluttes derfor med en funktionsevaluering af de fysiske rammer efteribrugtagning.  

 

Vi er glade og stolte over at have vundet dette ambitiøse projekt for Aalborg Kommune og ser frem til et spændende forløb med både idéudvikling, program og projektering helt frem til udførelse.

 

Totalrådgivningsopgaven er vundet sammen med P+P Arkitekter og Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører.

No items found.