Byfornyelse for Skanderborg Kommune

byMUNCH er blevet udvalgt til at lave byfornyelse for Skanderborg kommune i Galten midtby. Ved renoveringen af Galten midtby ligges der særlig vægt på en byfornyelse med fokus på værdiskabelse af image, for bruger og en ved økonomisk prioritering.

Hovedideen er at give Galten et nyt og sammenhængende helhedsudtryk. Byens særlige steder synliggøres og gives en særlig karakter, der forbindes af nye og spændene gåstier. Der arbejdes med at give Galten et nyt og mere grønt udseende ved at tilføre visuelt stærke elementer og funktioner. Få og præcise indgreb er med til at give byen, borgerne og besøgende merværdi

Projektet opstartes i 2014

Se mere om projektet her

No items found.