byMUNCH vinder Brandes nye ”byens hus”

Byggeriet er det økonomisk største i Ikast-Brande Kommunes historie, og skal foruden skole også indeholde fællesbibliotek, borgerservice, lokalhistorisk arkiv, Musikskolen, Ungdomsskolen, tandpleje, sundhedspleje og heldagslegestue for dagplejen.

Et enigt bedømmelsesudvalg udtaler:

”Der er ingen tvivl om, at vinderforslaget vil bibringe nye muligheder og kvaliteter til Brande som helhed. Det er et projekt, som andre kommuner kan lære af, og som kan blive et klart referenceprojekt, når man mange andre steder skal udvikle og drøfte fremtidens skolebyggeri med samfundsrelevante og bymæssige kvaliteter.”

I dommerbetingningen står der yderligere:

”Selve skolen opleves som en identitetsmarkør for området, og udnytter den særlige placering i byparken til at skabe et levende og indbydende hus for skolens elever og lokalsamfundet.”

Projektet har det grønne rum som overordnet omdrejningspunkt, der giver stor nærhed med naturen omkring. Stedet bliver en grøn oase og aktivitetspark for både skolen, dagligdagen, men i lige så høj grad for byens kultur- og aktivitetsliv. Med placeringen midt i byens park skabes et ny hus for hele byen, der trækker naturen helt ind bygningen.

Opgaven er vundet sammen med NCC Danmark, GPP Arkitekter, SMAK Architects og Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma.

Læs mere om projektet her

No items found.