byMUNCH fylder 10 år

byMUNCH fejrer i dag jubilæum og ser tilbage på de første 10 år, som har budt på en lang række fantastiske oplevelser blandt andet indenfor omdannelse af boligforeninger, byrum, byomdannelse og design af kreative byrumsinventar.

Det er blevet til 9 arkitekturpriser – 5 priser på boligforeningsprojekter og yderligere 4 på andre udeareal-projekter, kåring til gazelle-virksomhed samt udgivelse og publicering i flere internationale medier i både Canada og Kina såvel som en del af Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling på bæredygtige renoveringer af almene boliger. byMUNCH er nu yderligere udpeget til Akademisk fagdommer (Arkitektforeningen) og beskikket censor for de kunstneriske videregående uddannelser.

byMUNCH har igennem alle år haft særligt fokus på omdannelse af boligforeninger i Danmark bl.a. med Danmarks første tryghedsrenovering – Bispehaven, som næsten står færdig. Øvrige projekter tæller Grønnedalsparken (Arkitekturpris), Birkeparken – Vollsmose og Løget By i Vejle.

De senere par år har byMUNCH tegnet flere prominente prisvindende byrum med Budolfi Plads (Arkitekturpris) og Genforeningsparken i Aabenraa. Dertil har vi været en del af fornyelse af mange mindre byer såsom Fjerritlev Byaksen og Galten midtby (Skanderborg Arkitekturpris).

byMUNCH har altid haft fokus på genbrug, imageskabende design og grønne løsninger, og har udviklet en række skæve designs bl.a. med upcykling af en brokonstruktion, graffitivæg som genbrugsbelægning og meget mere.

Vi ser frem til en spændende fremtid med en masse nye, flotte og kreative projekter i kommende samarbejder.

No items found.