byMUNCH indvier midtbyplads i Korsør

Midtbypladsen i Korsør er nu indviet. Til indvielsen udtalte Jørn Ole Didriksen(V), formand for bymidtegruppen og medlem af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget følgende:

“Vi har arbejdet på den plads i nogle år efterhånden, så derfor har jeg glædet jeg mig rigtig meget til, at vi nu endelig kan se resultatet. Jeg tror pladsen bliver omdrejningspunktet for Korsør de næste mange år, og jeg glæder mig til at se den blive taget i brug.”

byMUNCH har med Solens Plads omdannet den eksisterende cityparkering i Korsør midtby til et aktivt og attraktivt byrum for byen borgere. Projektet bygger på en borgerproces og idéen om multifunktionelle pladser i bymidten, som understøtter brugernes behov. Der indarbejdes og tilføres visuelt stærke elementer og funktioner, der skal give merværdi til borgerne og de besøgende. Parkering og ind- og udkørsel omlægges således at pladserne i fremtiden kan friholdes for parkering og kørsel. Derved kan der skabes attraktive byrum med borde og bænke, træningsudstyr, scene og diverse aktivitetsarealer til leg og træning. Pladsdannelser kan bruges til byens markedsdag, koncerter, idræt, osv. Konceptet er inspireret af havnemiljøet hvor byrummet udformes med høje master som forbindes med belyste og begrønnede metaltråde, som er med til at skabe visuel kontakt og designmæssig sammenhæng mellem byens øvrige magneter.

No items found.