byMUNCH sætter fokus på børnesundhed

Hver 7. barn er overvægtig og man har fundet tegn på tidligt stadie af diabetes 2 hos mindreårige, samtidig strammes byggeøkonomien i de kommende storinstitutioner. I besparelsesrunder er der ofte stort fokus på at rumprogram, energikrav og bygningstekniske krav stadig bliver overholdt, hvorimod udearealerne sjældent får samme vægtning. Taberne bliver børnene der står tilbage med triste, uinspirerende udearealer, og på sigt hele samfundet. Er det muligt at vende denne udvikling og hvordan kan dette gøres?

No items found.