byMUNCH vinder Bispehaven

byMUNCH er vinder af danmarks første tryghedsrenovering. En renoveringopgave af de helt store, der primært omhandler udearealer og med en samlet byggesum på 190.000.000 kr,-.

Bispehaven vil med sine 881 boliger, i fremtiden forvandles til en ny åben grøn bydel.  Hvor de mange fritstående eksisterende betonkonstruktioner og jordvolde omdannes til grønne oaser, og bispeHAVERNE opstår.

Visionen er at få flere mennesker ind i bispeHAVERNE, og derved opnå en mere tæt, levende og mangfoldig bydel. Den nye helhedsplan er robust og skaber trygge grønne kvarterer, der kan tilbygges og udvikles over tid. Udearealerne er tegnet med klare udbygningsmuligheder, der på sigt tilfører området mange typer af boliger og erhverv.

Tilgangen til udviklingen af Bispehaven, er at omdanne området med et fokus på mennesket, bæredygtighed og cirkulær genanvendelse. Det er derfor vigtig at Bispehavens historie, beboer og naboer er med til at udvikle området sammen med rådgiverteamet. Bevarelse af eksisterende kvaliteter, beboerresurser og genbrug af elementer i området er en essentiel del af projektet.

Projektet er udvalgt som det bedste ud af 5 forslag. I vinderbegrundendelse står der blandt andet:

“Det vindende team har på overbevisende facon leveret en dybtfølt forståelse for,  hvad der skal til for at bidrage til større tryghed og ejerskab i området, og bygger videre på det store forarbejde, der er gjort i fht. inddragelse og involvering. Beboerne inddrages på flere måder gennem hele projektperioden bl.a. ved medindflydelse på den endelige udmøntning af konkrete dele af projektet og ved forskellige beskæftigelses tiltag” Projektet beskrives af Østjysk boligs direktør Allan Søstrøm som en af tidens mest komplekse renoveringsopgaver.

Opgaven består i at omdanne  130.ooo m2 udeareal, svarende til 44 gange arealet af Bispetorv i Aarhus Centrum.  Opgaven er vundet sammen med Aarhus Arkitekterne, Niras og Enemærke & Petersen a/s.

Se hvad JP Aarhus skriver om projektet her

Se mere om projektet her

No items found.