byMUNCH vinder byfornyelsen i Kibæk

At styrke den grønne bæredygtige by-identitet, skabe aktivitetsskabende byrumelementer og binde byen sammen er vores projekts hovedelementer. Gennem borgerinddragelse skaber vi større engagement til projektet, samt gode fællesskaber blandt borgerne, og mere behovsbestemte byrum. Projektet har fokus på Stationspladsen, stisammenhænge, grønne områder, samt aktive og levende byrum.

byMUNCH’s rolle i projektet er totalrådgiver og overordnet ansvarlig for helhedsplanen, design, strategi, borgerinddragelse, projektering til og med udførelse.

Projektet første borgerinddragelse var en succes. Der var byvandring, hvor alle projektet områder blev diskuteret.

Områdefornyelsen laves i samarbejde med Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

No items found.