byMUNCH vinder Ellekonebakken

450 millioner kr. – 5 år – 150.000 m2 – Fra udsat boligområde til sammenhængende og aktiv by. byMUNCH er udvalgt til at omforme det store udsatte boligområde med over 500 boliger. Vi hjælper hele vejen fra helhedsstrategi, programmering, brugerinddragelsesprocesser, projektering og udførelse. Arbejdet omfatter derved både den overordnede byplanmæssige strategi, omdannelse og gentænkning af de mange udearealer. projektet strækker sig helt frem til 2025. Med den store totalrådgiveraftale i Viborg er vores mål at binde området sammen med hele byen og få indarbejdet imageskabende forandring, mangfoldighed, identitet, aktivitet og grønne landskaber.

Vi ser frem til et spændende forløb med strategisk byplanlægning, brugerinddragelsesprocesser, skitseringsfaser og projektering til og med udførelse over de næste år.

Projektet udføres for Boligselskabet Sct. Jørgen og i samarbejde med ERIK Arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen.

No items found.