byMUNCHs projekter publiceres

Både Fagbladet Boligen (Boligernes Landsforening), Licitationen og Magasinet Opgang har i flere interviews og publiceringer vist stor interesse for byMUNCHs aktuelle projekter. Artiklerne har stærkt fokus på, hvordan landskabsarkitektur er meget mere end udsmykning, men er samtidig med til at skabe tryghed i ghetto-områder, image-skabelse, sundhedsfremmende og bæredygtighed.

byMUNCHs indehaver Anita Munch Jensen har i den seneste tid haft interviewrækker med særligt fokus på både vores allergivenlige omgivelser i Lauritshøj boligbyggeri i Skødstrup samt ’Tryghedsrenovering’ af Bispehaven.

Vi er i høj grad glade for, at der bliver skabt opmærksomhed på de grundlæggende tiltag, vi har forsøgt at lave for boligområder, både omkring tryghed og mangfoldighed, men i lige så høj grad sundhed i de fysiske omgivelser, man bosætter sig i.

Elementer, der tidligere har haft langt til at gå hånd i hånd, som eksempelvis beplantning og pollenallergikere – eller utryghed og fællesskab – er eksempler på omdrejningspunkter, som byMUNCH har arbejdet med at forene. I byMUNCHs seneste række af artiklerne i Magasinet Opgang forklarer Anita Munch Jensen, hvordan naturkontakten skal så tæt på vores boliger så muligt, som samtidig bliver omdrejningspunkt for fællesskab og større boligområder.

No items found.