Civicas STØRSTE renoveringsplan går i gang

363 boliger til 400 millioner, hvor byMUNCH har lagt fokus på bæredygtighed (DGNB-certificering), biodiversitet, boligkvalitet og naboskaber har i dag første spadestik.

I dag går Civica i gang med deres hidtil største renoveringsplan. Det er i boligafdelingen Åhaven, hvor boligerne genopføres som bæredygtige (DGNB-certificerede) og moderne boliger.

byMUNCH står for den landskabelige bearbejdning med fokus på nære naboskaber og et hierarki i ’kvarteret’, ’enklaven’, ’naboen’ og boligen. Den store blanding af boligtypologier med forskellige karakteristika, som villa, rækkehus eller det sociale rækkehus, sikrer blandet beboersammensætning i den enkelte enklave. Dertil roses helhedsplanen med: ”De grønne kiler udlægges med forskellige biodiversitetsoptimerende beplantning og primært kun mindre slåede arealer. Det forenklede stisystem minimerer de befæstede arealer og giver flere muligheder for det sociale møde mellem mennesker.”

Projektet laves for Civica i samarbejde med totalentreprenørteamet: Enemærke & Petersen, ERIK Arkitekter, Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører.

No items found.