Fremtidens havn tager form

byMUNCHs vinderforslag af Assens nye havneplads er nu indviet, og det fysiske startskud i udviklingen af Fremtidens Assens by og havn er hermed igangsat. Projektet er udviklet i samarbejde med Realdania og Assens Kommune, som en del af indsatsen ”Hovedbyer på forkant”.

"Havnepladsen er et led i at skabe Fremtidens Assens, og den skal binde den nye del af byen, som er under udvikling med boliger, turisme og erhverv på havneområdet, sammen med vores eksisterende købstad”, fortæller formand for Miljø, Teknik og Plan, Dan Gørtz.

Det nye knudepunkt i Assens med Multitek og ny havneplads inviterer til socialt samvær og aktiviteter for både borgere og turister. Havnepladsen styrker forbindelsen mellem den smukke indre købstad og det levende og oplevelsesrige havnemiljø. Samtidig skabes et byrum, der ambitiøst prioriterer bæredygtige tiltag - en grøn midtbyplads, der giver værdi på flere niveauer både aktivitets-, sundheds- og klimamæssigt. Herved begynder udviklingen af et mere moderne, grønt og aktiv Assens.

Assens Havneplads og Multitek er lavet i samarbejde med Assens Kommune, Realdania, WE Architecture, Regnestuen og Tegnestuen INN.

No items found.