Genbrug er mer’værdi – byMUNCHs genbrugsstrategi

For byMUNCH handler det om at skabe mer-værdi i projekterne. Sammen med bygherre, brugere og interessenter bliver vores genbrugsstrategi omdrejningspunkt for at give projekterne værdi både økonomisk såvel som i selve forskønnelsen. byMUNCHs genbrugsstrategi er et værktøj, vi indarbejder i vores projekter og er med til at gøre processen omkring genbrug til et enkelt og præcist redskab.

Her er det overordnet mål at skabe værdi, der favner både den økonomiske besparelse, det miljørigtige hensyn og ikke mindst bevaring af stedets historie.

For at skabe disse bæredygtige værdier igennem genbrug gennemgås projekterne i forskellige trin i vores genbrugsproces, der starter ud med ’registrering – Hvilke elementer genbruges’. Her gennemgås både en registrering af selve stedet for projektet, der skal vise potentielle elementer til genanvendelse, men også bygherres depot og opmagasinering af materiale og eventuelt inputs fra tilknyttede organisationer og lignende.

Herefter gennemgår de mulige elementer en proces omkring, ’hvordan elementerne genbruges’. Her skelnes der mellem 4 forskellige måder at genanvende: Bevaring uden ændringer, som eksempelvis eksisterende træer; Samme form – ny anvendelse, der omprogrammerer elementer med en ny funktion; Ny anvendelse, ny form, som ombygger og omformer eksempelvis særlige elementer til nye funktioner; og sidst Total omformning, hvor dele nedbrydes og genanvendes på ny.

Med denne genbrugsstrategi kan byMUNCH gøre genanvendelse til en enkelt proces, der udføres i tæt dialog med bygherre og brugere. Herved opnår vi sammen en merværdi igennem en løbende dialog, der skal give både kvalitet og overskud i projekterne.

No items found.