God arkitektur holder

Vi er stolte over at kunne se, hvordan byMUNCHs Aktivitetsplads Birkeparken i Vollsmose er blevet prioriteret og ønsket bevaret fremadrettet i den kommende Ghettoplan-omdannelse af området. Aktivitetspladsen, som områdets centrale byrum, stod oprindeligt til at skulle vie for en nyvejforbindelse i det kommende infrastrukturprojekt. Flot at se, at godarkitektur holder - også i mange år frem.

Aktivitetsplads Birkeparken er et grønt byrum centralt i Vollsmose, der inviterer til leg og aktiviteter og skaber kontrast til de hårde rå betonflader. Det har i projektet været essentielt at udvikle en levende, grøn bydel, med fokus på bevægelse, variation, tryghed og grønne uderum. Hovedgrebet for projektet består i at trække den nærliggende park ind i området, som et værdiskabende element, der giver et grønt og trygt miljø. Mellem bygningerne blødes kanten op grønt byrum med en stærk rekreativ karakter af et nyt som inviterer til aktiviteter, leg og pusterum hos områdets beboere. Pladsens funktioner er udviklet i tæt samarbejde med områdets unge mennesker og øvrige brugere.

byMUNCH er nu her mange år efter blevet prækvalificeret tilden kommende omdannelse af Birkeparken sammen med Nordstern, ERIK Arkitekter og Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører. Vi håber på at blive udpeget til at videreudvikle området sammen med hele teamet.

 

Aktivitetsplads Birkeparken blev i sin tid udviklet i samarbejde med Frede Nielsens Tegnestue for FAB.

No items found.