Hjørring Midtby – når klimatilpasning genopliver bymidten

Odense Kommunes nye rapport ”Situationsanalyse med fokus på byrum og byliv” fremhæver byMUNCH’s klimasikringsprojekt ’Hjørring Midtby’ som forgangsreference. Projektet sammenkobler byfornyelse, tiltag mod butiksdød og integration af regnvandshåndtering på en 1 km lang strækning gennem Hjørring midtby, hvor regnvandet gøres til en aktiv del af byrummet og skaber en grønnere og mere frodig by, samtidig med at Hjørring midtby programmeres med flere attraktive funktioner.

I rapporten fremhæves projektet netop for den måde klimatilpasningen er indarbejdet som et aktiv i bybilledet og er med til at genoplive midtbyen.

I en tid hvor mange butikker lider under stigende webhandel har byMUNCH i projektet arbejdet med genaktivering af byens handelsgader ved at tage udgangspunkt i hvert steds særlige karakter og introducere forskellige aktiviteter i bybilledet. Aktiviteter som skaterbane, amfi-opholdsareal, leg mm. kombineres med regnvandsbassiner, og projektets LAR-løsninger bliver på denne måde indarbejdet som aktiv forskønnelse i gadebilledet med biodiversitet og vild-med-vilje som omdrejningspunkt.

Projektet er lavet i samarbejde med Hjørring Kommune, Hjørring Vandselskab, NIRAS og Orbicon.

No items found.