Indeliv bliver til udeliv

Spar Vest fonden og Landsbyudvalget har lige nu valgt at støtte byMUNCHs design med særligt fokus på at trække indendørs aktiviteter ud i uderummet og nytænke inde-ude-relationen på en ny og stærk måde. Pt. arbejder vi med teamet i både Oddense midtby, ved Egå gymnasium og Brande Skole.

I Oddense arbejdes der med byudvikling og nytænkningen af udeundervisning, leg og læring med multifunktionelle ”mega-møbler” i aktive uderum – Et mindre og lokalt drevet byudviklingsprojekt der netop har fået tildelt 300.000 kr. fra Spar Vest Fonden, og yderligere 300.000 kr. af Landsbyudvalget, og flere er undervejs.

I tæt samarbejde med borgergruppens inddragelsesproces og Skive Kommune arbejder vi med et område, der inddrager både skole, børnehave, petanque-klubben, skole-arrangementer, byfester og byens brug på alle tider af døgnet.

Vi mener at børns udvikling har en klar sammenhæng med bevægelse. Flere og flere børn bevæger sig for lidt og er i markant dårligere form end tidligere. Hver 7 barn er overvægtig, og man begynder nu at se tegn på tidligt stadie af diabetes 2 også hos helt unge børn. I vores arbejde prioriteres udformningen af udearealer til børn derfor højt, og vi skal i dagens samfund have særligt fokus på udeliv og sundhed.

Vi vil i de kommende år se et stærkt øget fokus på dette arbejde med udemiljøers kvalitet, der i høj grad inddrager en 1:1 omdannelse fra indemiljøer, og byMUNCH er med på denne front i en række nuværende og kommende projekter.

No items found.