Midtby aktiveres via regnvand

Et ca. 1 km langt forløb, der strækker sig igennem hele bymidten i Hjørring, danner rammerne for den klimasikring af midtbyens primære centrale pladser og gader, som byMUNCH netop har afleveret. Vandets vej synliggøres i bybilledet, og projektets LAR-løsninger sammenkobler regnvandets forløb og byrummets aktivitet og byliv. Samtidig bliver projektets regnvandsbassiner indarbejdet som forskønnelse i gadebilledet sammen med biodiversitet og vild-med-vilje som omdrejningspunkt.

Projektet indarbejder bl.a. ophold og aktiviteter såsom skateboardbane, amfi-opholdsareal og meget mere i direkte sammenspil med regnvandsløsninger. Det handler om at vende regnvandet til en aktiv del af byrummet.

Hele projektet strækker sig fra Sct. Olai Plads nord for byens gågade, langs Strømgade, over Mammutpladsen og ender syd for Amtsmandshaven inden vandet ledes videre ud af midtbyen. byMUNCHs løsninger tager udgangspunkt i hvert steds særlige karakter og forhold, som indarbejdes i klimaløsningerne. Samtidig arbejder vi med at give et helhedsudtryk til projektet og dets store udstrækning.

No items found.