Områdefornyelse i Nørre Nissum

Lemvig Kommune har udvalgt byMUNCH til at gennemføre et spændende områdefornyelsesprojekt i Nørre Nissum. 50 af byens borgere er fra projektets begyndelse blevet inddraget og har med stor begejstring sammen med kommunen, lokale foreninger og eksperter udvalgt skitseforslaget ”Folkets Plads”. Pladsen opføres på en grund i midtbyen, hvor der i dag ligger en gammel skole, som er nedslidt og står overfor en nedrivning. Projektet skal visuelt og funktionsmæssigt skabe en sammenhæng i området og forbinde byens forskellige tilbud. Projektet har særligt fokus på beboernes drømme for det fremtidige byrum, imageskabelse, genanvendelse og udfoldelse af særlige arkitektoniske karakteristika. Skolen er en flot gammel bygning, som har præget byen rumligt såvel som historisk. Den nedlagte skole ses i projektet som et potentiale i forhold til byens historiefortælling og image, og forslaget bygger derfor på, at skolen kun delvist nedrives. Ydermuren bevares enkelte steder og opdeler pladsen i mindre intime rum. Skolens tegltag knuses og genbruges som markante røde stier igennem området. Den gamle kælder omdannes til en 3 dimensional legeplads, hvor der kan leges på ”loftet”, ”gulvet” og på ”væggene”. I starten af maj påbegyndes projekteringen, og vi arbejder på at udarbejde fondsansøgninger med henblik på at tilføre projektet flere midler end de 2,5 mio., der allerede er afsat.

Se mere om projektet

No items found.