Prækvalificeret til Kulpladsen ved Svanemølleværket

ByMUNCH er med i det første store skridt i omdannelse af kulpladsen ved Svanemølleværket. Området skal i fremtiden indbyde københavnerne til at komme tæt på en hel særlig kulturhistorie, i et maritimt miljø ved det imponerende bygningsværk, som Svanemølleværket er. byMUNCH er sammen med Schmidt Hammer Lassen, WSP Danmark Ingeniører og MATTER bybrix blandt de udvalgte, der skal byde ind på denne store og ambitiøse opgave.Det bliver enormt spændende at ”spille op” til det 70 år gamle Svanemølleværk i Nordhavn, der i dag er solidt plantet på kanten af havnen, med en gevaldig bygningskrop og de tre iøjefaldende skorstene - en markant og vigtig del af industriens bygningsarv i København. Nord for værket ligger Kulpladsen, hvor fragtbådene i sin tid lagde til og læssede kul af til kraftvarmeværket. Området bærer på en spændende historie om udviklingen af havnen.


Ambitionen for Kulpladsen og det samlede projektområde rundt om Svanemølleværket er, at det skal udvikles med et erhvervsbyggeri med udadvendte stueetager og attraktive byrum, der skal spille sammen med det allerede eksisterende maritime miljø.‍Vi glæder os meget til samarbejdet med Schmidt Hammer Lassen, WSP Danmark Ingeniører og MATTER bybrix!

No items found.