Prækvalificeret til Budolfi Plads i Aalborg og Bispehaven i Aarhus

I hjertet af  Aalborg skal Budolfi Plads på 8000 m2 omdannes til et sted med grønne bylivsfunktioner. Visionen fra kommunen er, at det eksisterende underjordiske parkeringsanlæg skal gentænkes, og at der derved skal skabes et imødekommende bymiljø. De vil lave en stor og attraktiv grøn plads, hvor der rundt i kanten skal anlægges caféer, butikker og boliger. byMUNCH er udvalgt som rådgiver sammen med NCC, Kjær og Richter, Viben, Ballerslev  til at deltage i konkurrencen mod to andre teams.

byMUNCH er udvalgt til at deltage i konkurrencen omkring tryghedsrenoveringen af Bispehaven i Aarhus til 187 mio. Bispehaven er et af landets mest udsatte boligområder og har store fysiske udfordringer i forhold til bebyggelse, funktionalitet, struktur og skala. Derfor er der et behov for et øget fokus på Bispehavens fysiske rammer og sammenhæng til den omkringliggende by. byMUNCH er i rådgiverteam med Århus Arkitekterne, Niras, Enemærke og Petersen.

No items found.