Se video og oplev livet mellem husene i Tankefuld

Vi har lavet en video der viser livet mellem husene i det prisvindene byudviklingsprojekt “Tankefuld”. Projektet er udviklet i samarbejde med Pluskontoret og vandt Svendborgs arkitekturpris 2013. Det vigtigste ved projektet har været at skabe et boligområde, hvor bebyggelse og udearealer smelter sammen til et labyrintisk patchwork-tæppe med varierende bygningshøjder, lange kig, indhak, skalaforskelle, varierende beplantning med fokus på regnvand samt fælles aktivitetsflader. Et vigtigt landskabeligt træk er de præcist formede og beplantede sumpbede, der leder både overflade- og tagvand til det lavtliggende regnvandsbassin nord for bebyggelsen.

No items found.