Studietur til Oslo

byMUNCH, AL2bolig, Skt. Jørgen – Viborg, KAAI, JWH Arkitekter, D.A.I. og Pluskontoret har for nylig deltaget i en inspirerende studietur til Oslo. Arkitektur, fællesskab og byggeri i almindelighed var på dagsordenen.

Allan Werge, direktør i AL2bolig beskriver turen kort og præcist:

Vi fik set det meget prangende og urealistiske – men inspirerende, vi fik udforsket og talt om tæthed, med det ekstremt tætte i Barcode og det mere tilgængelige tætte i Schous bryggerier, vi fik set mere eller mindre vellykkede infill byggerier. Vi fik talt en masse fællesskab efter besøget i Hurdal, vi så og talte om mange forskellige uderum, der blev trukket noget fine paralleller imellem dem og de løsninger, som var valgt. Førstehjemsboligerne gav en masse inspiration, det gjorde Passivhusene også, mens brutalisme, stokbebyggelse og ikke mindst Mortensrud kirke var et meget flot bagtæppe.

Stor tak for invitationen og til værterne Allan Werge og AL2bolig samt de øvrige deltagere: Skt. Jørgen – Viborg, KAAI, JWH Arkitekter, D.A.I. og Pluskontoret for en veltilrettelagt og inspirerende tur.

No items found.