Transformation af Hjørring Midtby

byMUNCH transformerer Hjørring Midtby med en 1km lang midtbystrækning, der forener byudvikling med klimasikring. Konceptet er at sammenkoble byfornyelse, tiltag mod butiksdød og integration af regnvandshåndtering. Ved aktivt at bruge vandets vej, skabes en sammenhæng i byrummet og dets opholdsarealer. Genaktivering af handelsgaderne bliver nært forbundet med byfornyelse, forskønnelse, merhandel og aktivitet. På den måde bliver kommunens puljeøkonomier sammentænkt, således der opnås mere værdi for borgernes penge.

Projektet tilpasser sig den stedsspecifikke karakter for hvert område og integrerer forskellige aktiviteter som en del af klimaløsningerne. Langs vandets vej gennem byen etableres små oaser og aktivitetsområder, som inviterer til leg og ophold i midtbyen. Dette inkluderer skaterbaner, amfi-opholdsarealer, leg og meget mere. Formålet er at benytte regnvandet aktivt i byrummet, for at skabe en grønnere, attraktiv og mere frodig midtby.

Vandet udspringer fra Sct. Olai Plads, løber ned gennem Strømgade og tværsover Springvandspladsen videre gennem Jernbanegade og ender på Mammutpladsen i grønne regnvandsbassiner.

Projektet er lavet i samarbejde med Hjørring Kommune, Hjørring Vandselskab, Niras og Sweco.

No items found.