Vinder af Ny Skole i Hørning

”Meget overbevisende forlængelse af inde-arealer”, ”På fornem vis understøtter læringsvisionen såvel fysisk som visuelt.”, ”Fremragende organisering af funktioner” – Dette skriver den flotte bedømmelse til vores vinderprojekt på Ny Skole og Daginstitution i Hørning.

Projektet ligger i fin forlængelse af byMUNCHs øvrige arbejde med fokus på leg og læring i aktive udearealer, heriblandt Ny Skole i Brande, Egå gymnasium og byfornyelse i og omkring Oddense Skole.

Hovedgrebet for den nye skole i Hørning er i udearealerne et arbejde med en tre-deling med ”nære udearealer”, ”den kendte leg” og ”den vilde natur”. I forlængelse heraf har dommerbetænkningen yderligere lagt vægt på, hvordan projektet er vellykket i sin behandling af overgangen mellem inde og ude. Også på den trafikale situation bliver der rost med fokus på, hvordan ”en klar og velfungerende trafik-struktur adskiller bløde og hårde trafikanter.”

Vi er glade og stolte over at have vundet dette ambitiøse projekt for Skanderborg Kommune og ser frem til et spændende forløb med projektering helt frem til udførelse.

Opgaven er vundet sammen CC Contractor, GPP Arkitekter, Rum & Adfærd og AFRY

No items found.