Vinder af Svendborg Arkitekturpris 2013

Det ambitiøse byudviklingsprojekt “Tankefuld”, som ByMUNCH har udviklet i samarbejde med Pluskontoret har vundet Svendborg Kommunes arkitekturpris 2013. I dommerbetænkningens begrundelse for udvælgelsen af “Tankefuld”, skrives der bl.a at projektet vinder for sin eksemplariske og nuancerede måde at skabe ny by på bar mark. Samtidig peges der på at bebyggelsen rummer store rummelige kvaliteter såvel ude som inde; de skiftende bygningshøjder, de udtryksfulde facader og de forskelligartede rum mellem husene giver samlet et levende og varieret arkitektonisk udtryk, der opleves både sympatisk og identitetsskabende.

Projektet er udarbejdet for Fyns Almennyttige Boligselskab og består af 67 lavenergi-boliger fordelt på 30 rækkehuse og 37 etageboliger i både 1,2 og 3 plan. Bebyggelsen og dens udearealer er udformet som et geometrisk patchwork-tæppe med varierende bygningshøjder, lange kig, indhak, skalaforskelle, beplantninger samt brugbare funktioner og aktivitetsflader. Bydelens pladser ligger spredt over hele bebyggelsen og tænkes anvendt til både ophold, sport, leg og parkering. Et markant træk i den landskabelige bearbejdning er de præcist formede og beplantede sumpbede, der leder både overflade- og tagvand til det lavtliggende regnvandsbassin, der er placeret nord for bebyggelsen.

Se hele artiklen her: http://mitsvendborg.dk/wp-content/uploads/Boligbebyggelsen-Tankefuld.pdf

Se mere om projektet

No items found.