Virksom byfornyelse for få kroner

Fredag eftermiddag var der stort fremmøde til indvielse af to nye pladser i Galten midtby, Ca. 400 glade borgere var samlet da borgmester Jørgen Gaarde klippede den røde snor og det nye torv i Galten by blev indtaget. Der har været en god borgerinddragelses process i udviklingen af de nye byrum i Galten, hvor det hele tiden har været vigtigt at vise at Galten er alt andet end en soveby men et aktivt sted der emmer af liv. Torvet som øjenåbner og pejlemærke, det har været vigtig at understrege at Galten er en moderne by og skabe en funktionel plads, hvor der er mulighed for fortæring, events og ophold. Omdannelsen af Galten midtby består en den nye torveplads samt en opdatering af bibliotekspladsen.

En krone er ikke en krone – Stor oplevelsesværdi for sparsomme anlægskroner. Projektet bygger på en merværdiløsning hvor borgerinddragelse, ejerskab, genbrug og brugerbestemte aktivitetselementer er i fokus frem for et projekt med mennesketomme dyre belægninger.

Læs mere omkring projektet her

Læs artikel om projektet her

No items found.