Bethaniagade i Herning

Vundet idekonkurrence

Mange danske byer er over tid blevet udhulet af parkering og decentralisering af skoler, for­retninger osv. Hvordan vendes denne udvikling og hvilken form skal de nye levende byer have?

Vi har udarbejdet dette visionsoplæg til en baggård i Herning Midtby i samarbejde med Herning Kom­mune. I projektet arbejder vi med 3 parametre: Den tætte by, parkering og trafik, samt klimatilpasning. Vi sammenfletter boliger, uderum, erhverv og cafeliv. Parkeringen flyttes fra baggårdene til p-huse, og baggården fortættes med knopskydning, solitære bebyggelser og opstramning af ”karréen”. Vi gør baggården så grøn som muligt vha. grønne tage, grønne vægge og grønne ”gulve”, som giver bedre luftforhold og mindsker vandafstrømningen. Et minimalt belægningsareal og multifunktionelle regnvandsbassiner løser både tekniske problemer og skaber nye mødesteder samt plads til leg og sport. Formmæssigt arbejder vi med pixel-byggesten og belægninger, samt planter som frit snor sig på alle lodrette og vertikale flader.

Samarbejde:

Herning Kommune

Årstal:

2008-2009

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum