Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Danmarks første ‘Tryghedsrenovering’ af boligområdet Bispehaven i Århus har en samlet byggesum på 190.000.000 kr. Projektet er en omdannelse af 133.000 m2 udeareal, svarende til 44 gange arealet af Bispetorv i Aarhus centrum. Opgaven omfatter bl.a. et nyt fælleshus og en renovering af blokkenes nederste kælderetager. Projektet udføres i samarbejde med LINK Arkitektur, Niras a/s og Enemærke & Petersen a/s som totalentreprenør.

Bispehaven er et belastet boligområde placeret i Hasle i det vestlige Aarhus, området består i dag af 881 boliger. Bispehaven vil i fremtiden omdannes til en ny grøn bydel, hvor man forbinder Bispehaven med de omkringliggende grønne arealer, så det fremstår samlet som de nye grønne bispeHAVER. bispeHAVERNE er områdets nye navn og identitet, hvor et nyt synligt landskabet i fremtiden er med til at skabe bispeHAVERNE.

Visionen er at flere mennesker i bispeHAVERNE giver en mere mangfoldig beboersammensætning og fungerer tryghedsskabende for hele området. Den nye helhedsplan er robust og skaber trygge grønne kvarterer, der kan tilbygges og udvikles over tid. Udearealerne er tegnet med klare udbygningsmuligheder, der tilfører yderligere kvalitet til området. Fremtiden for bispeHAVERNE er at fortætte området, med flere boliger, erhverv mm., målet er på sigt at skabe en mere tæt, levende og mangfoldig bydel.

Tilgangen til udviklingen af Bispehaven, er at omdanne området med et fokus på bæredygtighed og cirkulær genanvendelse. Det er vigtig at Bispehavens historie er synlig i udviklingen af de nye bispeHAVER, derfor er genbrug af eksisterende materialer og elementer i området en vigtig del af det nye projektet.
I det nye bispeHAVERNE er naturen med til på en harmonisk måde i tæt symbiose med stedet, omgivelserne, de eksisterende elementer og områdets beboere, at forme området.

Kommentarer fra evalueringsrapport:

“Forslaget byder på det mest radikale bud på en ny vejstruktur i Bispehaven, som vurderes at ville ændre på områdets bevægelsesmønstre samtidig med, at der skabes mulighed for gennemstrømning fra den omkringliggende by. Det foreslås bl.a., at den sydlige del af Bispehavevej nedlægges, hvorved den foreslåede forbindelse mellem Rymarken og Viborgvej bliver den nye centrale ankomst til den østlige del af Bispehaven.”

“Gårdrumme er klart zonerede med tydeligt markerede opgangshaver på vestsiderne af blokkene, hvad der tydeliggør en graduering af tilhørsforholdet fra det halvprivate til det mere fælles. Denne zonering vurderes til at være yderst tryghedsskabende.”

Udførelsen er i fuld gang, og flere af områderne i det store projekt begynder for alvor at tage form. Se de flotte billeder, hvor gårdrummene åbner sig op og skaber indbydende, grønne udearealer til ophold og aktivitet.

Samarbejde:

Østjysk Bolig, LINK Arkitektur, Niras, Enemærke og Petersen

Årstal:

2016-2019

Budget:

190 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder