Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Nyt grønt byrum centralt i Vollsmose, inviterer til leg og aktiviteter og skaber kontrast til de hårde rå betonflader. Det har i projektet været essentielt at udvikle en levende, grøn bydel, med fokus på bevægelse, variation, tryghed og grønne uderum. Hovedgrebet for projektet består i at trække den nærliggende park ind i området, som et værdiskabende element, der giver et grønt og trygt miljø. Mellem bygningerne blødes kanten op grønt byrum med en stærk rekreativ karakter af et nyt som inviterer til aktiviteter, leg og pusterum hos områdets beboere. De nye rammer skaber et bæredygtigt mødested hvor flere får lyst til at opholde sig i området og hvor nye aktiviteter opstår og foldes ud på tværs af social diversitet, etnicitet og alderssammensætning. Nye buske og træer plantes som lædannende grøn vegetation og skaber en smuk ramme om de nye aktiviteter.

Publiceret i Le Pamphlet (Canada) og Mooool (Kina)

Samarbejde:

FAB og Frede Nielsens tegnestue

Årstal:

2012-2015

Budget:

6,2 mio

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder