Bispehaven helhedsplan

Bispehaven Helhedsplan og lokalplansarbejde er udviklet sammen med byMUNCHs projekt; Bispehaven Tryghedsrenovering.

Læs mere om hele projektet Bispehaven Tryghedsrenovering her.

Helhedsplanens hovedidé er, at underbygge den ’boligsociale helhedsplan’ hvis overordnede fundament er samarbejde, inklusion og anerkendelse. Derved beskæftiger helhedsplanen sig ikke kun med det fysiske, men ligeledes også med det sociale og mentale i bispeHAVERNE.

Visionen er at omdanne Bispehaven fra at være et udsat boligområde til at blive et attraktivt bykvarter i Aarhus, hvor de ressourcestærke beboer fastholdes og nye beboergrupper søger til. Et trygt, varieret og oplevelsesrigt kvarter som danner sammenhæng med den omkringliggende by og det gode by- og boligliv.

Bispehaven ligger placeret på grænsen mellem Haslebakker og Klokkerparken. Idag danner Bispehaven en ‘prop’ mellem de grønne arealer, hvor det er svært at finde passage ind til og igennem Bispehaven. Det nye bispeHAVERNE integreres og bliver en aktiv del af den grønne kile. Bispehavens eksisterende ’betonørken’ omdannes til en grøn, sund og attraktiv bydel. Området åbnes op og Skjoldhøjkilen, Haslebakker og Klokkerparken trækkes ind gennem boligområdet. Der skabes et blødt venligt landskab i menneskelig skala. Et nyt image, der ligger fjernt fra det nuværende skalaløse betonlook, opstår og udnytter den grønne kiles iboende kvaliteter, aktivitetsmuligheder og sammenhængskraft. ’Det grønne’ kan have mange varierende udtryk – friseret som Universitetsparken i Aarhus, privat som Skådebakker eller naturlige slugter med lange græsser og vilde beplantninger.

Derved er plantevalget med til at skabe en mangfoldig pallette af bydelskvarterer med forskelligartede stemninger og udtryk.

Samarbejde:

Østjysk Bolig, Aarhus kommune, Byggefirmaet Preben Jensen ApS, Investorer og Klubben

Årstal:

2017-2020

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Hjørring Midtby

Klimasikring

Byrum
Helhedsplan
Vand / Klima

Ellekonebakken

Første byområde i Danmark, der bliver Byområde-DGNB-Certificeret

Helhedsplan
Boligområder

Løget Kvarterspark

Et af Danmarks største renoveringsprojekter

Boligområder
Byrum
Helhedsplan
Skoler / Institutioner / Leg

Byens Akse Helhedsplan – Fjerritslev

Helhedsplan