Ellekonebakken

Første byområde i Danmark, der bliver Byområde-DGNB-Certificeret

Ellekonebakken markerer et nævneværdigt skridt som Danmarks første byområde med DGNB-certificering i boligforeningsregi. DGNB for byområder repræsenterer en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvor certificeringen ikke kun fokuserer på bygningerne, men også på byområder og landskab som helhed. Dette inkluderer alt infrastruktur til social bæredygtighed, der hæver kvaliteten og bæredygtigheden i byområder.

Transformationen af Ellekonebakken arbejder med, hvordan både infrastruktur, byens forbindelser, aktivitetsskabende omdannelse, bolignedbrydning og differentiering i udviklingsplanens nye programmer forenes i én robust helhedsplan. Ellekonebakken er et alment boligområde, der i 2018var på listen over ghettoområder i Danmark. Målet for området er at kommepermanent af regeringens ghettoliste, men fortsat være et blandet og mangfoldigt bykvarter. Et boligkvarter, hvor der er plads til alle.

byMUNCH hjælper hele vejen fra helhedsstrategi, programmering, brugerinddragelsesprocesser, projektering og udførelse. Arbejdet omfatter både den overordnede byplanmæssige strategi, samt omdannelse og gentænkning af de mange udearealer. Med den store totalrådgiveraftale i Viborg er vores mål at binde området sammen med hele byen og få indarbejdet imageskabende forandring, mangfoldighed, identitet, aktivitet og grønne landskaber. Der skabes nye synlige stiforbindelser gennem hele Ellekonebakken. Langs de nye stiforbindelser vil der være særlige områder/ pladsdannelser, der bearbejdes så der skabes nye zoner til ophold og mødesteder. De nære arealer til boligblokkene, der er med i projektet, bearbejdes med nye kvarterdannelser og opholdszoner for beboerne på havesiderne.

Samarbejde:

Boligselskabet Sct. Jørgen, ERIK Arkitekter & Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Årstal:

2020-2025

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder