Byens Akse – Fjerritslev

ByMUNCHs byfornyelse af Fjerritslev gør op med anonyme parkeringspladsers dominans i bybilledet. I stedet føres naturen ind i centrum, aktiviteter flyttes til uderum i menneskelig skala, og Fjerritslevs identitet som en kystnær by styrkes.

Byfornyelsen centreres om en kystrute, der forbinder Fjerritslev med hav og natur, opløser grænsen mellem land og by og forbedrer rammerne for byens bløde trafik. Ved særlige bygninger langs ruten lægges aktivitetsområder, der trækker aktivitet udendørs. Fjerritslevs ”kystidentitet” styrkes gennem formgivningen af ruten og områderne ved brug af kystrelaterede elementer som klitter, fyrtræer og skibsreb. De centrale aktivitetsområder får hver især et særkende design, en høj grad af beplantning og elementer tilpasset de omkringliggende bygninger: ved torvet placeres en ikonisk scene. Skolehaven får, ved skaterrampen, et ”hæng-ud”-sted. Hallen får en lille grøn klitoase til ophold og Bryggerhaven tilegnes en indgangsport med fiskenet til leg og en dyrkningshave til humle.

Visionen er dermed at styrke Fjerritslevs identitet som en by tæt på havet ved at trække naturen og havet helt ind i centrum. På denne måde sammenbinder vi dermed byens handelscentrum og handelsaksen med naturen/kysten. Dette gøres dels ved at arbejde med materialer og formgivningsprincipper med kystidentitet samt ved at skabe/ synliggøre ”kystruter”, der forbinder kyst, natur og bycentrum.

Projektets styrke ligger i de ikoniske legelementer/skulpturer, som er repræsenteret og bearbejdet på forskellig vis i byrummene og udgør en sammenhængende fortælling på kystruten, sammen med en klar beplantningsstrategi som fokuserer på at trække naturen ind i byen. Projektet fokuserer på at tydeliggøre og definere byrummene, så der skabes en adskillelse af parkering og opholdssteder med en klar identitet.

Samarbejde:

Jammerbugt Kommune, Bejstrup Maskinstation og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Årstal:

2018-2020

Budget:

6,5 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum