Fjernarkiv og Museumsmagasin

Udearaeler til fjernarkiv for Berthel Thorvaldsens kunst

byMUNCH udførte i samarbejde med Base Erhverv, Nord A/S og Viggo Madsen A/S et nyt kombineret fjernarkiv og museumsmagasin for Københavns Kommune. Projektet var en ny bygning på næsten 8000 m2 med nye tilhørende udearealer. Opgaven havde en entreprisesum på 92 mio. ekskl. moms, som blev afleveret til Københavns Kommune i 2018.

Det nye fælles Fjernarkiv og Museumsmagasin opføres ved Skåne og Halland Boulevarder, og Erik Husfeldts Vej i Høje Taastrup. Det er et typisk forstadsområde med enkeltbebyggelser, hvor sammenhængen skabes af vej- og stinettet. Projektet tager afsæt i denne situation, dels ved at bygningen lukker sig om sig selv, og om de værdier der opbevares, dels etableres åbninger med plads til ”liv og kommunikation".

Det nye Museumsmagasin omkranses af et blødt, skulpturelt, grønt landskab, der står i kontrast til bygningens stramme og industrielle look. Det bakkede landskab er med til at sikre bygningen for påkørsel, skærme container- og køregård samt give læ ved udendørs opholdsarealer for arkivets medarbejdere.
Man ankommer til grunden via en åbning i det bløde landskab. Her adskilles bil- og lastbiltrafik, hvor bilerne kører mod venstre ind på parkeringspladsen og lastbilerne til højre gennem porten til køregården. Køregårdens hegn og skure begrønnes af vedbend.
På cykel ankommer man ad den ny anlagte cykelsti, der løber langs Erik Husfeldtsvej og Skåne Boulevard. Cykelskuret er placeret i tæt forbindelse med parkeringen og nær hovedankomsten til arkivet. Nye stier forbinder indgangen med parkeringsareal og busstoppestedet ved Skåne Boulevard.


I forbindelse med bygningens indre spiseområde, anlægges et udendørs opholdsareal til arkivets personale. Arealet skærmes af et beplantningsdige der giver læ og privathed til terrassen.
Beplantningen fastholder grundens nuværende vilde karakter og består af fritstående blomstrende træer, vedbend samt blomstrende vildgræs, der kræver minimalt vedligehold. Beplantningen minimerer den direkte solpåvirkning på facaden i sommerperioden.

Samarbejde:

Københavns Kommune, BASE Erhverv, Arkitektfirmaet Nord og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Årstal:

2016-2018

Budget:

92 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Novo Nordisk

Vinder af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Erhverv / Sundhed

Lauritshøj allergivenlige boliger

Boligområder
Erhverv / Sundhed
Vand / Klima

Huset Nyvang – Fremtidens plejehjem og daginstitution

Årets Sundhedsbyggeri

Boligområder
Erhverv / Sundhed
Skoler / Institutioner / Leg

Psykiatri center Ballerup

Erhverv / Sundhed