Novo Nordisk

Vinder af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

“Man kan virkelig se, at udearealerne er lavet af professionelle, som ser muligheder, vi ikke selv ville have tænkt”
- Søren Mikkelsen, Senior manager ved Novo Nordisk

Grunden har storskala og et industrielt look, markante siloer i stål, og forskellige bygninger, nye og gamle i varieret arki­tektur. Opgaven er at synliggøre den nye, flotte hovedbygning, samt iscenesætte Novo Nordisks image for den forbipasserende, den besøgende og den ansatte.

Ankomstvejen flyttes og grunden opdeles i markante landskaber, der indrammer og syn­liggør fabrikkens hjerte. Der arbejdes grafisk med beplantning, jordformer og markante stålelementer, der kan skabe modspil til fab­rikkens bygninger. Formen formidler historier om produktionen, samarbejdspartnere og vi­sionerne som f.eks. innovation, bæredygtighed og præcision.

Projektet indeholder alle processer fra skitse til færdigt udført projekt. byMUNCH er totalrådgiver på projektet, hvor etape 1 og 2 er færdigt udført.

Udearealerne til Novo Nordisk har vundet Hjørring kommunes arkitektur pris 2015, her under kan du læse præmieringskomitéens bedømmelse:

"En inspirerende nyindretning af ankomst- og udearealer ved Novo Nordisk, som skaber en landskabelig iscenesættelse af virksomhedens innovative og bæredygtige profil. Der er arbejdet poetisk og sanseligt med stedets muligheder. Med små virkemidler og fine detaljer er der skabt et effektfuldt og oplevelsesrigt anlæg til glæde for såvel gæster som ansatte."

Samarbejde:

Novo Nordisk og Søren Mikkelsen

Årstal:

2011-2015

Budget:

2.6 mio.

Awards:

Award:

Vinder af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Lauritshøj allergivenlige boliger

Boligområder
Erhverv / Sundhed
Vand / Klima

Fjernarkiv og Museumsmagasin

Udearaeler til fjernarkiv for Berthel Thorvaldsens kunst

Erhverv / Sundhed

Huset Nyvang – Fremtidens plejehjem og daginstitution

Årets Sundhedsbyggeri

Boligområder
Erhverv / Sundhed
Skoler / Institutioner / Leg

Psykiatri center Ballerup

Erhverv / Sundhed