Galten Midtby

Vinder af Skanderborg Kommunes Arkitekturpris

“byMUNCH har fået rigtig meget ud af anlægssummen sammenlignet med andre bymidte projekter, som jeg har været ind over.”

- Mikkel Lindskov Petersen – Leder af Plancenter i Skanderborg kommune

ByMUNCH har udarbejdet forslag til en byfornyelse af Galten midtby for Skanderborg Kommune og en borgergruppe i Galten by.

Hovedidéen er at give Galten et nyt og sammenhængende helhedsudtryk. Byens særlige steder synliggøres og gives en særlig karakter, der forbindes af nye og spændene gåstier. Der arbejdes med at give Galten et nyt og mere grønt udseende ved at tilføre visuelt stærke elementer og funktioner. Få og præcise indgreb er med til at give byen, borgerne og besøgende merværdi. Byens torve, butikker, bibliotek, Biohuset, parkering og parkområde, ligger i fysisk tæt forbindelse i Galten Midtby, derfor er ideen at understrege deres nærhed med nye bindeled, pladser og forbindelser i byen. Der opnås der en bedre og mere synlig forbindelse mellem byens særlige kvaliteter, som forstærkes og tilføres nye attraktive funktioner for byens borgere. Elementer som smalle passager med lysende stakitter, lysende facader med fuglemotiver, vandelementer samt ny beplantning er med til at danne en visuel sammenhæng i byen, og er med til at give større tryghed og liv når man færdes gennem byen.

Samarbejde:

Skanderborg Kommune

Årstal:

2014-2015

Budget:

Awards:

Award:

Vinder af Skanderborg Kommunes Arkitekturpris

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum