Korsør Midtby

Byfornyelse

byMUNCH har vundet og udført opgaven omkring omdannelsen af eksisterende parkering i Korsør midtby til et aktivt og attraktivt byrum for byen borgere.
Korsør er en havneby på det yderste vestlige hjørne af Sydvestsjælland ved farvandet Storebælt. Projektet bygger på en borgerproces og idéen om multifunktionelle pladser i bymidten som understøtter brugernes behov.

Der indarbejdes og tilføres visuelt stærke elementer og funktioner, der skal give merværdi til borgerne og de besøgende. Parkering og ind/udkørsel omlægges således at pladserne i fremtiden kan friholdes for parkering og kørsel. Derved kan der skabes attraktive byrum med bord og bænke, træningsudstyr, scene og diverse aktivitetsarealer til leg og træning. Pladsdannelser kan bruges til byens markedsdag, koncert, idræt, m.m. Konceptet tager inspiration fra havnemiljøet hvor byrummet udformes med høje master, som forbindes med belyste og begrønnede metaltråde, som er med til at skabe visuel kontakt og designmæssig sammenhæng mellem byens øvrige magneter.

Samarbejde:

Slagelse Kommune

Årstal:

2016-2018

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum