Svanemølleparken i Svenstrup

Svanemølleparken – en fortælling om Sven­strup.

Svanemølleparken er en del af et større landska­beligt ådal-træk, der gennemskærer Svenstrup by. Åen bugter sig igennem dalen og Svenstrup by – nogle steder som smalt vandløb og andre steder som større, åbne vandflader. Vandløbet får sin ar­kitektoniske accent ved Svanemøllesøen midt i parken. Oplevelsen af vandet – de store åbne vand­flader, rislende vandfald, smalle vandløb og tæt fug­lesump – iscenesættes og forstærkes. Inspirationen til at iscenesætte ruten langs Guldbækken kommer fra filmens verden. Vi har benyttet rekvisitter, sets og historiefortællinger om stedet.

Projektet er lavet i samarbejde med et naturgen­oprettelsesprojekt. Vi har ansvar for proces vedrø­rende partnerskabs- og borgerinddragelse samt for udarbejdelse af forslag, herunder skitsering og pro­jektering på både park og bymidte.

Samarbejde:

Aalborg Kommune og Foreningsnetværk

Årstal:

2008-2010

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Budolfi Plads

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Byrum

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Genforeningsparken Aabenraa

Indstillet til Aabenraa Kommunes Arkitekturpris

Byrum