Bjellerupparken Randers

I samarbejde med RandersBolig og områdets beboere har ByMUNCH udviklet nye udearealer til Bjellerupparken i Randers. Hovedfokusset i projektet har været multianvendelighed samt image- og fællesskabsdannende foranstaltninger. Bjellerupparken ligger smukt placeret på en bakkeskråning og danner rammen om et stort grønt dalstrøg, der slynger sig ned imellem blokkene. Landskabet er med til at samle bebyggelsen der har områdets bedste udsigt over Randers by. I projektet aktiveres det grønne dalstrøg hvorved udsigten synliggøres for områdets beboere. Aktiveringen skal samtidig være med til at understøtte sammenlægningen af Bjellerupparkens afdelinger. Yderligere vil en iscenesættelse af dalstrøget virke som et “reklameskilt” for Bjellerupparken set fra Dronningborg Boulevard. Projektet danner grundlag for beboerprocesser, program, økonomi og ansøgning hos Landsbyggefonden.

Samarbejde:

RandersBolig, KPF arkitekter og Vognsen Rådgivende Ingeniører

Årstal:

2013-2014

Budget:

5 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder