Boliger i Korskærparken og Sønderparken

I sammenarbejde med Odense Kommu­ne har vi udviklet udearealer til midtbyens daginstitutionen på Ruggårdsvej. Der har i projektet været særlig opmærksomhed på leg, læring og bæredygtighed og ud­foldelse af byarkitektonisk karakteristika.

Grundene er jordforurenet men problematikken vendes til et vendes til et potentiale, idet en ter­rænbearbejdning med smukt udformede volde ind­kapsler forureningen og tilfører legepladsen åben­lyse æstetiske og anvendelsesmæssige kvaliteter. Terrænbearbejdningen med de forskellige belæg­ninger er en vedligeholdelseslet løsning, der giver børnene gode rammer for fysisk udfoldelse, leg og læring. Der arbejdes samtidigt indgående med gennem leg, sansning og oplevelse af lære børnene om naturen og de økologiske systemer. Gennem et nært forhold til en frodig natur kan man følge årets gange, spise bær, og dyrke grøntsager i små nyttehaver. I relation til børnehaven har vi ligele­des projekteret en støjmur. Muren fremstilles af et præfabrikeret modulelement, og på særlig interes­sante steder indsættes rammer til leg og udkik.

Samarbejde:

Boligkontoret Fredericia, Birch og Svenning samt Rambøll

Årstal:

2011

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder