Egå Mosevej

63 nye familieboliger danner ramme om et attraktivt landskab der er smukt placeret på en gammel gartnerigrund i det centrale Egå. Efterhånden som man bevæger sig ind gennem bebyggelsen, bliver man mødt af forskellige oplevelser og funktioner, jo længere ind i området man bevæger sig, jo tættere på naturen kommer man. Alle boliger er til dels sydvestvendte, og ligger en smule forskudte fra hinanden for at udnytte udsigtsmulighederne på grunden bedst muligt. Derved har hver enkel bolig en terrasse og en lille privat have, der ligger lidt tilbagetrukket, for at skabe et lille privat rum  med små nicher, der giver tryghed.

Området ligger i nær afstand til det åbne land, hvor der er stor mulighed for at komme tæt på den omkransende natur. Der er skabt interne stisystemer der bl.a. kobles til det eksisterende stisystem der løber rundt langs hele bebyggelsen. Således har man som beboer og besøgende i området nem adgang til den ”vilde” natur, frugtlunden og de store regnvandsbassiner. Den ”vilde natur” med engkarakter, er på enkelte steder trukket med ind gennem området og bebyggelserne, både for at tilføre en større kvalitet til boligområdet, men også for at skabe oplevelser og trygge rammer tæt på beboerne. Her vil man med stor sandsynlighed få øje på naturens dyr, som f.eks. harer, rådyr, insekter og sommerfugle, man kan også gå på opdagelse eller lege i det vilde græs. Ind imellem boligerne og langs det eksisterende stiforløb, er der fælles opholdsarealer hvor der er plads til udendørs træningsredskaber, legeområder og jordvolde af overskudsjord, der kan bruges til leg og aktivitet. De fælles parkeringsarealer er placeret forholdsvist samlet, for at opnår et så stort et bilfrit område som muligt, og derved give mere plads til fælles opholdsarealer der skaber hyggelige og trygge områder der er anvendelige for bl.a. leg og aktiviteter. Igennem bebyggelsen lægges en række stisystemer der varierer i beplantning, indhak og skaber nicher ved indgangszonerne; de forbinder hver bolig internt og har kobling til den omkringliggende natur af engkarakter.

Samarbejde:

Vejlby Boligforening, JCN, P+P Arkitekter og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Årstal:

2014-2016

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder