Gøteborg Allé

Udearealer til ungdomsboliger

Ungdomsboligerne på Gøteborg Allé 5 ligger centralt placeret mellem uddannelsesinstitutioner, Gøteborg Allé og Hasle Ringvej. Det overordnede hovedgreb i projektet, har været at skabe et levende og attraktivt ungdomsboligområde, som fremstår aktivt, grønt, nutidigt og tilgængeligt. Dette udføres i 3 zoner, ”ankomsten”, ”den multifunktionelle støjskærm” og ”det indre gårdrum”.

For at skabe et godt miljø til de unge etableres en 4,5 meter høj støjskærm mod ringvejen. Støjskærmen gøres multifunktionel så dens konstruktionen udnyttes til f.eks. bagvæg på cykelskur, bold mål, klatrevæg osv. udover at skærme for larm. I bearbejdning af landskabsprojektet genbruges størstedelen af de asfalterede arealer men de mange parkeringsarealer omdannes til aktive udearealer med boldspil, bevægelse og ophold på asfalten. Desuden gøres bygningskroppen levende ved begrønning af facader.

Det indre gårdrum er udført som et levende grønt centrum med specialdesignede multimøbler og fitnessområde. Dette udtryk er videreført til tagterrasserne med ophold og social samvær i fokus. For at optimere grundens placering logistisk er der dannet en direkte forbindelse mellem ungdomsboligerne og cykel- og gangstien langs Hasle Ringvej.

Samarbejde:

Kollegiekontoret, Brunder Ejendomme, Hustømrerne og Rubow Arkitekter

Årstal:

2015-2018

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder