Hørning Skole

En af landets største skoler

Hørning Skole bliver ikke blot en skole og daginstitution for børnene i Hørning, men skal fungere som katalysator for liv og aktivitet i lokalområdet og byen, samt agere som et fysisk, socialt og grønt sammenbindingspunkt. byMUNCH har arbejdet med ’Skolen på vrangen’, som er et koncept om at skabe grønne udendørs læringsrum.

Skolen på vrangen foregår i både det nære uderum, tæt på afdelingerne, hvor overdækninger, udeværksteder og samlingspladser, tilbyder inspirerende og gode forhold for at trække undervisningen med udenfor. Det nære udelæringsrum suppleres med læringssatellitter i den vilde natur, der omkranser bebyggelsen.

Hovedgrebet for den nye skole i Hørning er i udearealerne et arbejde med en tre-deling med ”nære udearealer”, ”den kendte leg” og ”den vilde natur”. I forlængelse heraf har dommerbetænkningen yderligere lagt vægt på, hvordan projektet er vellykket i sin behandling af overgangen mellem inde og ude. Også på den trafikale situation bliver der rost med fokus på, hvordan ”en klar og velfungerende trafik-struktur adskiller bløde og hårde trafikanter.”

Samarbejde:

Skanderborg Kommune, C.C. Contractor, GPP Arkitekter, AFRY samt Rum & Adfærd

Årstal:

2021-2023

Budget:

144 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Korsør Midtby

Byfornyelse

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg
Vand / Klima

Byens Akse – Fjerritslev

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg

Ny Skole i Brande

Indstillet til Årets Skolebyggeri

Skoler / Institutioner / Leg