Nyborg Havn

“Opgaven er løst til fuld tilfredshed – med enkelte midler er der skabt eksklusive udearealer” – Bygherre, AB Holmegaarden

I samarbejde med AB Holmegaarden har vi udviklet udearealerne til et nyt centralt placeret havneområde i Nyborg. Der har i projektet været særlig opmærksomhed på hvordan der med enkelte midler skabes gode eksklusive udearealer.

Projektet udføres efter et ”low cost” princip. Hvor der i designet ikke tilføres ”ekstra” elementer men der arbejdes arkitektonisk og grafisk med alle basa­le udeelementer som beplantning, p-markering, belægninger, skure og lamper.

Der er til boligområdet krav til en stor mængde skure. Skurene bruges sammen med beplantningen som rumdanner, og adskiller arealets funktioner. Beplantningen er i projektet lavet i lag, der skaber stor variation over året. Belægningen udføres som smukke grønne belæg­ninger hvor græs og fliser sammenflettes.

Samarbejde:

AB Holmegaarden og Skala architecture

Årstal:

2011-2012

Budget:

2,2 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder