Skelagergårdene

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

At omdanne og levendegøre store boligbebyg­gelser er en udfordring, og Skelagergaardene (opført 1970-1974) i Aalborg er ingen undta­gelse. Her er renoveringen dog godt i gang nu, og gårdene kommer til at blive bebyggelsernes samlingspunkt med velanlagte faciliteter og forskellige oplevelser og stemninger.

Den del af projektet, vi vandt, drejer sig om at sk­abe og designe seks gårdrum efter beboerinddra­gelse. Vi har skabt forskellige stemninger i gårdene ved at indføje bestemte temaer for beplantningen, f.eks. en blomsterhave og en frugtlund. Haven bliver et intimt rum for beboerne, og havelåger, trædestier og klatreplanter indgår mange steder. En jordvold er et gennemgående element i alle seks gårdhaver.

Totalrenoveringen blev gennemført med støtte fra Landsbyggefonden og Aalborg Kommune og drejede sig om 463 boliger. Vi har deltaget skitsering, pro­jektering, borgerinddragelse og tilsyn.

Samarbejde:

Hasseris Boligselskab, Kuben Management, Årstiderne Arkitekter, og Norconsult

Årstal:

2008-2010

Budget:

367 mio.

Awards:

Award:

Vinder af Aalborg Kommunes Arkitekturpris

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder