Slagterigrunden Horsens

Horsens’ nye kulturhus er startskuddet for en ny bydel på de lavtliggende industrier og baneområder ved Bygholm Å. Midtbyen ligger i dag flot bygningsmæssigt og topografisk markeret, og har med de snævre gadeforløb og gågaden sit eget liv. Den nye grønne bydel vil forbinde centrum med Bygholm Park. En grøn og blå moderne bydel, hvor shopping, kultur, leg, undervisning og sport går hånd i hånd med bæredygtighed og grønt byliv.

I konkurrencen arbejder vi med 2 hovedtemaer: byliv og grøn by. Vi tænker døgncyklus, årets rytme og etaper ind, så den levende bydel vokser frem i alle skalaer og tidscyklusser. Funktioner mikses og mange rum dobbeltkodes. Vi tænker den grønne bydel som en grøn smuk urban mekanisme, der skaber ny identitet og sammenkobler bydelen med Bygholm park. Samtidig fungerer bydelen som en miljømekanisme, der genbruger tagvand og arbejder med renselse af luft og vand på stedet, øget nedsivning, øget fordampning, samt reducering, udjævning og forsinkelse af afstrømmende nedbør.

Samarbejde:

Horsens Kommune, KHR architecture og RUM

Årstal:

2008

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Novo Nordisk

Vinder af Hjørring Kommunes Arkitekturpris

Erhverv / Sundhed

Lauritshøj allergivenlige boliger

Boligområder
Erhverv / Sundhed
Vand / Klima

Fjernarkiv og Museumsmagasin

Udearaeler til fjernarkiv for Berthel Thorvaldsens kunst

Erhverv / Sundhed

Huset Nyvang – Fremtidens plejehjem og daginstitution

Årets Sundhedsbyggeri

Boligområder
Erhverv / Sundhed
Skoler / Institutioner / Leg