Tankefuld

Vinder af Svendborg Kommunes Arkitekturpris

Tankefuld – et ambitiøst byudviklingsprojekt i Svendborg – miljømæssigt bæredygtigt.

Boligbebyggelse med en lang række bæredyg­tige tiltag – fokus på plantevækst, regnvands­opsamling, sumpbede mm. mellem husene. Bebyggelsen ligger sig som et patchwork tæppe ned over grunden. Og varieres via kig, indhak skala, beplantninger og funktioner. Bydelens plad­ser og veje lægger sig rundtomkring i bebyggelsen og tænkes multianvendt til sport, leg og parkering. Gavlene der støder op mod multipladserne samspiller med pladserne til f. eks klatrevæg, boldspil eller som ”grøn mur” afhængig af pladsens multifunktionalitet. Igennem bebyggelsen lægges en række stisy­stemer der ender i små pladser ved skoven el­ler den grønne kile. Disse vil give rum til den lille legeplads, udendørs motionsudstyr, den gode bænk eller grill pladsen. Områdets hovedsti går fra den grønne kile i nord og ned til fælleshuset og bypladsen i syd, og sammenkobler derved byde­len sammen med de omkringliggende enklaver.

Se Tankefuld på archello

Samarbejde:

FAB, Pluskontoret, Henneby Nielsen, Kontur arkitekter og Dansk Boligbyg

Årstal:

2011-2014

Budget:

71 mio.

Awards:

Award:

Vinder af Svendborg Kommunes Arkitekturpris

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Grønnedalsparken

Best living environment in the nordic countries

Boligområder

Skovbrynet

Vinder af Odense Kommunes Arkitekturpris

Boligområder